top of page
Mājaslapas lietošanas noteikumi

Sveicināti mājaslapā gaidibutelpa.lv! Šie Lietošanas Noteikumi (turpmāk - "Noteikumi") nosaka jūsu attiecības ar mums, izmantojot mūsu mājaslapu un piedāvātos pakalpojumus, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 

1. Lietotāja atbildība un tiesības:

1.1. Jūs piekrītat nodrošināt precīzu un aktuālu informāciju par sevi, izmantojot mūsu pakalpojumus.

1.2. Mēs paturam tiesības atteikt piekļuvi pakalpojumiem, ja konstatējam jebkādus drošības vai pārkāpuma riskus.

2. Pakalpojumu apraksts:

2.1. Mūsu mājaslapā piedāvātie pakalpojumi, tostarp online kursi, LIVE semināri, grāmatu iegāde un dūlas konsultācijas, tiek sniegti saskaņā ar Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem.

2.2. Pakalpojumu cenas, pieejamība un noteikumi ir norādīti mūsu mājaslapā un var tikt mainīti saskaņā ar mūsu uzņēmējdarbības prasībām un likumdošanas noteikumiem.

3. Pasūtījumu un atmaksas politika:

3.1. Pasūtījumu veikšanas, apmaksas, piegādes un atcelšanas nosacījumi ir norādīti mūsu mājaslapā un tiek veikti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

3.2. Atcelšanas gadījumā attiecībā uz katru pakalpojumu tiek piemēroti atsevišķi noteikumi, kas ir skaidri norādīti mūsu mājaslapā.

4. Autortiesības un atbildība par saturu:

4.1. Mūsu mājaslapas saturam, tajā skaitā kursiem, semināriem un grāmatām, piemīt autortiesības saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

4.2. Jūs piekrītat neizmantot, kopēt vai izplatīt mūsu saturu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

5. Konfidencialitāte un datu aizsardzība:

5.1. Mēs ievērojam jūsu privātumu un apstrādājam jūsu datus saskaņā ar Latvijas Republikas datu aizsardzības likumiem.

5.2. Mēs varētu nodot jūsu datus tikai tad, ja to nosaka Latvijas likumi vai ja tā ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanai.

6. Strīdu risināšana un jurisdikcija:

6.1. Jebkuri strīdi vai neskaidrības, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6.2. Jurisdikcija strīdu risināšanai ir Latvijas Republikas tiesa.

7. Izmaiņu un jauninājumu tiesības:

7.1. Mēs paturam tiesības mainīt vai atjaunināt šos Noteikumus pēc saviem uzskatiem un paziņosim par tādām izmaiņām mūsu mājaslapā.

7.2. Jūsu turpmākā mājaslapas lietošana pēc Noteikumu izmaiņām nozīmē jūsu piekrišanu jaunajiem nosacījumiem.

8. Kontaktinformācija:

8.1. Lai sazinātos ar mums vai uzdotu jautājumus par šiem Noteikumiem, lūdzu, izmantojiet mūsu mājaslapā norādītos kontaktus.

bottom of page